SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim değişikliğine yönelik önlemler dogrultusunda çözümler sunuyoruz.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Genel Sürdürülebilir Kalkınma Politikası

İklim Eylem Politikası

Çevre Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

ÖNE ÇIKAN KONULARIMIZ

Enerji Geçişi

İklim değişikliğine karşı mücadele, insanlığın 21. yüzyılda yüzleşmesi gereken en büyük zorluklardan birisidir. Hepimizin yenilenebilir enerjilere dayalı karbondan arındırılmış bir ekonomiye geçiş sürecine dahil olmamız gerekmektedir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından Yenilenebilir Direktif'te belirlenen 2030 yılına kadar minimum %32 yenilenebilir enerji hedefi, ulaşılabilir bir hedeftir. Bu, ekonominin yüksek düzeyde karbonsuzlaştırılması ve temiz elektriğe ulaşımın kolay olduğu bir senaryoda mümkün olacaktır.
Elektriğin, sürdürülebilir ve verimli bir enerji çerçevesi oluşturmak için yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi, enerji kullanımının karbondan arındırılması için esastır. Elektrik, temiz enerji kaynaklarından sağlandığında, aynı zamanda enerji sisteminin genel verimliliğini de önemli ölçüde artıran bir enerji vektörüdür.

BM SKS'lere Bağlılık

Innorma ArGe, iklim nötr, esnek, sürdürülebilir ve kapsayıcı yeni bir sosyo-ekonomik modele geçiş için kararlıdır. Innorma ArGe, Bunu göz önünde bulundurarak ve faaliyetlerine uygun olarak, odak noktasını temel olarak SKH 7 (uygun fiyatlı ve temiz enerji) ve SKH 13 (iklim eylemi) olarak belirlemiştir.
2030 yılına kadar Avrupa'da ve 2050 yılına kadar küresel olarak karbon nötr olmak için Innorma ArGe, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve elektrikli mobilite alanındaki araştırma ve geliştirme çabalarını hızlandırarak SKH 9'a da (endüstri, inovasyon ve altyapı) doğrudan katkıda bulunmaktadır.

İklim Değişikliği

Enerji sektörü, tarihi Paris Anlaşması tarafından belirlenen küresel sıcaklık artışını 2 ºC'nin oldukça altında tutmak ve iklim acil durumuyla mücadele etmek için belirlenen hedefi gerçekleştirmede kilit bir rol oynamaktadır.
Innorma ArGe, iklim değişikliği ile mücadele için, SDG 13'ün (İklim Eylemi) aktif takipçisidir ve bu uluslararası anlaşma ile tam uyumlu faaliyetlere sahiptir.

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir İş Modeli

Döngüsel ekonomi, kaynak eksikliği, çevresel etkiler, değer yaratma ve istihdam ile başa çıkmak için üretim ve tüketim sistemini anlama biçimimizde kültürel bir değişimi ifade eder. Bu yeni ekonomik model, en iyi atığın üretilmeyen, kaçınılmaz olanların ise yeniden kullanılabilecek ve geri dönüştürülebilir kaynaklar olarak kabul edildiği bir kaynak kullanım sistemi olarak sunulmaktadır.
Bu nedenle Innorma ArGe için döngüsel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma için kilit bir unsurdur ve iklim eylemini ve enerji geçişini ilerletmek için bir fırsatı temsil eder.
Sürdürülebilir enerji modelimiz, inovasyonun yanı sıra ekonominin karbondan arındırılmasına ve elektrifikasyonuna bağlıdır. Bu nedenle bu model, emisyonları azaltmak, üretim için yenilenebilir kaynakları kullanmak, verimliliği artırmak, kaynakları optimize etmek ve atık geri dönüşümünü en üst düzeye çıkarmak yoluyla döngüsel ekonomiyle doğrudan uyumludur. Innorma ArGe ayrıca, çevre bilinci dogrultusunda atıkların yeniden kullanılması ve sorumlu tüketimin teşvik edilmesi için yeni teknolojiler ve çözümler geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmaktadır.

Çevre

Çevreye saygı, değerlerimizden biridir ve kurumsal sürdürülebilir kalkınma politikalarımızda yer almaktadir. Innorma ArGe, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, enerji üretiminde ve kullanımında verimlilik, emisyon azaltımı, biyoçeşitliliğin korunması ve atık ve su yönetimi sayesinde eko-verimliliğe kendini tamamen adamıştır.
Innorma ArGe, küresel emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için verimli, temiz kaynaklardan gelen enerjiye yönelik, küresel talepte yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel keskin bir büyüme senaryosuna hazırdır.

Sürdürülebilir Ulaşım

Sürdürülebilirliğe ve çevreye olan bağlılığının bir parçası olarak ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir araç olarak şirket, sürdürülebilir mobiliteye ve ulaşımın elektrifikasyonuna geçişi desteklemektedir. Bu girişimin hedefleri, emisyonları azaltmak, enerji verimliliğini teşvik etmek, yaşam kalitesini iyileştirmek ve insanlar arasında farkındalık yaratmaktır.
Elektrikli mobilite, daha verimli ve daha temiz ulaşım yoluyla enerji tasarrufunu teşvik edecektir. Kamusal alanlar, dumansız olacak, bu da bizi benzinli veya dizel yakıtlı ulaşımla ilişkili kirlilikten kurtaracaktır. Elektrikli hareketlilik gezegenimizin gelecegidir.