Sürdürülebilir Gelecek

Ar-Ge ve İnovasyon

Tasarımdan Gerçeğe

Ar-Ge Projeleri

Temiz Enerji

YEŞİL SİSTEMLER


Yeşil Teknoloji Nedir?

Yeşil teknoloji, küresel ısınma ve sera gazları gibi mevcut çevre sorunlarına bir çözümdür. Yeşil teknolojinin amacı, zararlı malzemeleri, süreçleri veya ürünleri doğal kaynakları bozmayan veya tüketmeyen alternatiflerle değiştirmektir.

Yeşil Teknoloji, insan faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indiren, doğal çevreyi ve kaynakları korumak için kullanılan ürün, ekipman ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Yeşil teknoloji yeni bir teknoloji değildir; bunun yerine, çevre dostu bir teknoloji olduğu ve dolayısıyla çevre teknolojisi veya temiz teknoloji olarak bilindiği için sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin başlatılmasıyla ivme kazanmıştır. Çevre dostu ürünler yaratmak için yenilikçi yöntemler kullanır. Ayrıca Yeşil teknoloji, sistemin çevre üzerindeki uzun ve kısa vadeli etkisini hesaba kattığı için sürdürülebilir teknoloji olarak bilinir.

 
Yeşil Teknoloji Ne Yapar?

Yeşil teknoloji, insanların doğal dünyadan gelen enerjiyi kullanmalarına olanak tanır. Yeşil teknoloji, fosil yakıtların tükenmemesini, sera gazı emisyonlarının azalmasını ve küresel ısınmanın yavaşlamasını sağlar.

Yeşil teknolojiye olan ihtiyaç, doğal kaynakların azalması ve fosil kaynakların bol kullanımı nedeniyle kirliliğe bağlı olarak artmaktadır. Yeşil teknolojiler;

  • Doğal çevrenin bozulmasını azaltır veya en aza indirir. Sıfır veya minimum sera gazı emisyonuna sahiptirler.
  • Kullanımı güvenlidir ve insanlar, kuşlar, hayvanlar vb. dahil tüm yaşam formları için sağlıklı bir çevreyi teşvik ederler.
  • Güneş, su, rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların kullanımını teşvik etmenin yanı sıra enerjinin korunmasına da yardımcı olurlar.

 

Şimdi Yeşil Teknolojiye Geçin.

Yeşil teknoloji, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki zararlı etkilerini tersine çevirir. Hükümetler, topluluklar ve kuruluşlar, yeşil teknolojileri benimsemek ve ölçeklendirmek için önemli ve tutarlı çabalar göstermeye devam etmelidir. Böylece, daha fazla insan yeşil teknolojiye erişim sağlayacak, bu da uzun vadede çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Enerjide arz ve talebinin gelecekteki görüntüsü başka yenilenebilir enerji kaynaklarına daha sık başvurmak zorunda kalacağımız göstermektedir. Bugün, iklimsel değişiklikleri öngörme ile birlikte doğal kaynakların tüketilmemesi ve korunması alanında herkese görev düşmektedir.

Detaylı İncele