ACİL İKLİM EYLEM PLANI HEDEFLERİNE BAĞLILIK

Innorma ArGe, temiz enerjide yeşil ve sürdürülebilir inovasyona kendini adamıştır. Ayrıca iklim değişikliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışmakta ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.
Innorma ArGe ayrıca, Paris Anlaşması ile uyumlu olarak sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için hedefler belirlemiştir.

KARBON NÖTR BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başarımızın stratejik bir ayağı olarak, belirlediğimiz stratejik plana göre

  • enerji kaynaklarini karbondan arındırmayı amaçlayan inovasyon girişimleri,
  • yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, verimli depolama ve temiz teknolojilerdeki Ar-Ge konumumuzu pekiştirmek icin çalısıyoruz.