İnovasyon

Değer katan yenilik, inovasyondur. Problem çözmeyi esas alan, yenilikçi fikirler içeren düşünce sistemi ise inovatif düşüncedir. Yenilikçilik düzeyi oldukça yüksek olan inovasyonlara ek olarak, mevcut ürün ve süreçleriniz üzerinde de yenilikler yapabilir, ekstra değer katabilirsiniz.      

Ar-Ge Projeleri

ArGe faaliyetleri, yenilikçi, kreatif, nihai çıktılardaki belirsizlik, sistematik (bütçeli ve planlı) ve tekrarlanabilir olması gibi ana kriterleri bulunan, THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi) adı verilen sistematik ile teknolojik olgunluğunun belirlendigi faaliyetler dizisidir. Bu sistematiğe göre ArGe faaliyetleri, fikir üretiminden prototipleşmeye, test fazından ticarileştirmeye kadar bütün ara aşamalar kapsamaktadir. Innorma ArGe, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi ulusal, AB Horizon Europe gibi uluslararası ArGe ve inovasyon projelerinde yer alarak yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

İncele

Kaynaklar

ArGe sonuclarinin yayginlastirilmasi, arastirma ciktilarinin etkilerinin, kamu nezdinde en üst düzeye cikarilmasini amaçlar. Innorma ArGe, teknolojilerin gelecekteki pazarlamasını kolaylaştırmak ve profesyonel ilerleme için proje ve ürünlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Yaygınlaştırma faaliyetlerinin hedef kitlesi proje sonuçlarının hitap ettigi akademik topluluk, paydaşlar, endüstri, politika yapıcılar, yatırımcılar, sivil toplum, vb. potansiyel yararlanıcılardır. Innorma ArGe olarak, makale yayınlanması, akademik ve profesyonel konferanslara katilim, workshop düzenlenmesi, sergi/gösteri gibi bilgiyi yayginlastirma faaliyetlerine oldukca önem veriyor ve sıklıkla bu faaliyetlerde bulunuyoruz.

İncele