Ar-Ge Projeleri

Isı Pompalarında İnverter Regülasyonu ile Yüksek Enerji Verimliliği Sağlanması

Bu projede, ısı pompalarında verimlilik artışı sağlamak amacıyla değişken ısı yüklerine göre otomatik olarak kompresör kontrolü sağlayan inverter regülasyonlu ısı pompaları test edilmiştir. CAD ve CAE yazılımları aracılığıyla ısı pompasının imalatı öncesinde tasarım ve analiz çalışmaları yürütmüştür. Bu analizler sayesinde birçok sorun prototipleme öncesinde öngörülmüş, zaman ve kaynak anlamında büyük kazançlar sağlanmıştır.

Evaporatif Soğutucu Tasarımı ve Testleri

Proje, iklimlendirme alanında yaygın olarak kullanılan konvansiyonel soğutma sistemlerine alternatif olabilecek, soğutma taleplerine verimli ve çevreci bir çözüm sunan bir evaporatif soğutucu sisteminin geliştirilmesini kapsamaktadır. Projenin amacı, daha düşük soğutma gereksinimi olan, konut, data center, gıda saklama gibi mekanlar için, geleneksel soğutma sistemlerine alternatif olabilecek olan yeni nesil bir evaporatif soğutucu geliştirerek, küresel ve ulusal düzeydeki enerji verimlilik politikalarına uygun proseslerin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır. Proje kapsamında geliştirilecek dolaylı evaporatif soğutucu, çiğlenme noktası sıcaklıklarına yakın seviyelerde soğutma imkanı sağlamaktadır.

Yoğunlaştırılmış Güneş Panel Destekli Kurutucu Sisteminin Entegrasyonu ve Testleri

Bu projede, nemli ve sıcak bölgelerde kullanılabilecek çevreci ve yenilikçi bir kurutucu sisteminin entegrasyonu ve testleri gerçekleştirilmiştir. Sistemin başlıca bileşenleri; parabolik oluklu hava kollektörü ve dönel tekerlekli katı kurutucudur. Parabolik oluklu hava kollektöründen elde edilen düşük-orta sıcaklıktaki hava ile kurutucu rejenere edilmekte ve nemden arındırılan hava ortam ısıtma, gıda kurutma, nemden arındırma gibi çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır. 

Yenilikçi Soğurucu Yüzeye Sahip Bir Güneş Hava Kollektörü Tasarımı ve Testleri

Bu projede, yenilikçi soğurucu yüzeye sahip bir güneş hava kollektörünün farklı boyutlarda HAD analizleri gerçekleştirilmiş ve analizler sonucunda belirlenen parametrelere uygun şekilde üretilen prototip ile performans karşılaştırılması yapılmıştır.