Innorma ArGe, fotovoltaik ve termal kollektörler üzerine yapmış olduğu birçok teorik ve deneysel çalışmalardan elde ettiği bilgi birikimi sayesinde, hibrit fotovoltaik termal (PV/T), termal ve yoğunlaştırılmış termal kollektörler konusunda mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Neler yapıyoruz?
 • Sizin için ideal kollektörün belirlenmesi
 • Termal kollektörler için akış analizleri ve optimizasyon çalışmaları
 • Sistem için en uygun çalışma parametrelerinin belirlenmesi
 • Farklı coğrafyalar için verim, termal ve elektriksel güç hesaplamaları
 • Farklı coğrafyalar için yatırım maliyetleri ve ROI hesaplamaları

Bina cephelerine entegre güneş hava kollektörleri, estetik yapısıyla hem modern bina dış cephe dekorasyonu sağlayan, hem de güneşten gelen termal enerjiyi, yaşam alanlarımıza aktararak, termal konfor şartları sağlayan yardımcı sistemlerdir. Firmamız güneş hava kollektörleri ve bina entegrasyonları ile alakalı yürüttüğü çalışmalarla mühendislik çözümleri sunmaktadır.

Neler yapıyoruz?
 • Farklı geometrik özelliklere ve yapılara sahip güneş hava kollektörlerinin verimlliklerinin tespiti için analiz çalışmaları
 • Cephe uygulamalarında gerekli termal enerji için debi hesapları ve buna bağlı olarak kapasite tespiti
 • Güneş hava kollektörleri ve cephe uygulamaları için optimizasyon çalışmaları

Güneş Enerjili Atmosferik Su Jeneratörleri, havada bulunan suyu buhar şeklinde çeken nem alma/yoğuşma teknolojisini kullanan cihazlardır. Yüksek verimli atmosferik su jeneratörleri, herhangi bir kimyasal işleme gerek kalmadan tarımsal uygulamalar için doğal su üretebilen bağımsız ve kompakt sistemlerdir. Suyun az veya kirli olduğu bölgelerde, atmosferik su jeneratörleri güvenilir temiz ve güvenli su kaynaklarıdır.

Neler yapıyoruz?
 • Su ihtiyacına göre sistem kapasitesinin belirlenmesi
 • Bölgenin iklim koşullarına uygun sistem tasarımı
 • Tarımsal uygulamalara uygun güneş enerjili atmosferik su jeneratörü dizaynı

 

Soğutma teknolojileri alanında yenilikçi ve çevreci bir sistem olan evaporatif soğutucular, son yıllarda soğutma sektörünün en gözde sistemlerindendir. Evaporatif soğutucular, geleneksel soğutucular gibi çevreye zararlı akışkanlar yerine su ve hava gibi doğal akışkanlarla çalışan sistemlerdir.

Firmamız, geleneksel mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine alternatif olabilecek, çok daha yenilikçi ve çevreci sistemler olan evaporatif soğutucular üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve yürütmüş olduğu projelerden edindiği bilgi birikimi sayesinde bu alanda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Neler yapıyoruz?
 • Soğutma yükü hesapları
 • Bulunduğunuz çevre şartlarına uygun evaporatif soğutucu (doğrudan/dolaylı) tasarımı ve üretimi
 • Evaporatif soğutucu tasarım, analiz ve tasarım doğrulama çalışmalarının yürütülmesi
 • Analizler sonucunda elde edilen bulgular üzerinden sistem verimi ve soğutma kapasitelerin hesaplanması

 

Isı pompaları, çevre dostu uygulamalardan birisi olan ve yüksek verimlilikle ısıtma ve soğutma sağlayabilen sistemlerdir. Isı pompası alanında yapmış olduğumuz çalışmalar ve ArGe projelerinden elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde bu alanda mühendislik çözümleri sunmaktayız.

Neler yapıyoruz?
 • Güneş enerjisi destekli isi pompası tasarımı ve kapasitenin belirlenmesi
 • Farklı akışkanlar ve geometrik parametreler ile gerçekleştirilen analizler doğrultusunda çalışma parametrelerinin ve optimum tasarımların belirlenmesi
 • Bulunduğunuz coğrafyaya ve kullanıma özel, ideal ısı pompası türünün belirlenmesi (hava - su kaynaklı)
 • Verimlilik analizi (COP, EER)
 • Yatırım maliyeti ve ROI hesapları

Termal prosese sahip sistemlerin verimliliklerinin artırılması ve enerji sarfiyatının azaltılması için atık ısı kazanımı çok büyük öneme sahiptir. Firmamız termodinamik ve ısı transferi çerçevesinde, ısı değiştirici sistemleriyle sağlanabilecek atık ısı kazanımları için çalışmalar yürütmektedir.

Neler yapıyoruz?
 • Isı kayıplarının hesaplanması ve uygun yalıtım malzemesi/yalıtım kalınlığının belirlenmesi
 • Atık ısı geri kazanımı ile elde edilecek verim artışı ve birim enerji maliyeti
 • Termal analizler ve sistem tasarımı
 • Optimizasyon çalışmaları

Kurutucular, sıcak ve nemli bölgelerde havanın nemden arındırılması, gıda kurutma, iç ortam soğutma uygulamaları için nem seviyesinin ayarlanması amacıyla kullanılan sistemlerdir. Firmamız, kurutucu-soğutucu entegre sistemleriyle alakalı tecrübesi, katı ve sıvı bazlı kurutucularla ilgili çalışmalarıyla, gıda kurutma, iklimlendirme, nemden arındırma gibi farklı uygulamalar için yenilikçi çözümler sunmaktadır.
 

Neler yapıyoruz?
 • Gerekli nem alma kapasitesinin hesaplanması
 • Elde edilmek istenen hava çıkış değerleri için sistem tasarımı
 • Güneş enerjisi sistemleri ile entegrasyonu

Termal enerji depolama sistemleri, depolanan enerjinin daha sonra kullanabilmesine imkan veren sistemlerdir. Innorma ArGe, termodinamik ve ısı transferi konularında sahip olduğu yetkinlikle, termal enerji depolama sistemleri konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Neler yapıyoruz?
 • Termal enerji depolama sistemi için, yük (kullanım suyu/ısıtma) analizi
 • Sistem tasarımı
 • Termal enerji depolama sisteminin, farklı kaynaklardan beslenmesi (güneş, doğalgaz, elektrik)
 • Verim artışı ve sağlanacak maddi kazanımın hesaplaması
 • Termal analizler gerçekleştirilmesi